Strona główna » Zwroty

Zwroty

ZWROTY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy
Zgonie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Art. 7, Konsument, który zawarł umowę na odległość, na przykład poprzez zakup w Sklepie Internetowym, ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania Produktu.
Przy czym przez datę wydania Produktu rozumie się datę odebrania przesyłki przez Klienta lub jego przedstawiciela od kuriera, przewoźnika lub na Poczcie. Przy czym przy dostarczeniu wielu przedmiotów z jednego zamówienia partiami lub w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniej części zamówienia (ostatniego z produktów), a dla regularnego dostarczania produktów przez czas oznaczony- do objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy.

Zwroty nastąpić mogą jedynie przy spełnieniu poniższych warunków:
 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Klient musi wysłać oświadczenie, w którym informuje Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy, przy czym pismo musi być odesłane najpóźniej razem ze zwracanym Produktem. Oświadczenie musi być podpisane przez Klienta. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Zwroty”, jest również dołączone do maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
 2. O fakcie odstąpienia od umowy Klient poinformować może sklep także na drodze mailowej (sales@tradelectra.pl), jednak informacja mailowa zawierać musi także oświadczenie woli, tj. jasną informację, iż klient odstępuje od umowy.
 3. Odstępując od umowy  Klient może, lecz nie musi wykorzystać wzór oświadczenia zaproponowany przez Sklep. Formułując jednak własne oświadczenie, Klient jednoznacznie wskazać musi, iż odstępuje od umowy – czyli złożyć jednoznaczne oświadczenie woli.
 4. Towar musi zostać odesłany najpóźniej 14 dni od jego odebrania (od przewoźnika lub osobiście ze Sklepu Internetowego), przy czym odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone najpóźniej 14 dni od odebrania Produktu. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 5. Towar musi zostać odesłany do Sklepu przesyłką rejestrowaną.
 6. Klient musi odesłać Produkt na adres Sklepu Internetowego na swój koszt.
 7. Do przesyłki najepiej dołączyć dowód zakupu.
 8. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tj.  kompletny- wraz z całym dostarczonym osprzętem, nie nosząc śladów użytkowania, nie może być zniszczony. Dopuszcza się jedynie zmiany wynikające ze zwykłego zarządu rzeczy.
 9. Produkt musi zostać zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 10. Klient musi wskazać sposób zwrotu należności za Produkt podając na formularzu odstąpienia od umowy numer konta, na który należność ma być przekazana.

Zwrot należności za Produkt zostanie przekazany we wskazany przez Klienta sposób niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni. Przy czym zwrotowi podlega pełen koszt poniesiony przez Kupującego, z zastrzeżeniem jednak pkt.VII 1 d Regulaminu.

Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy kupującym jest konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Prawo zwrotu nie przysługuje spółkom, które dokonały zakupu na podstawie faktury VAT.
Zgodnie z Art.22 Ustawy Kodeks Cywilny „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

 
 1. Zwroty należy kierować na adres: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń. Chyba, że Klient otrzyma od Sklepu Internetowego inny adres.
 2. Zwrotowi nie podlegają Produkty, które zostały stworzone lub zmodyfikowane specjalnie pod zamówienie Klienta lub zostały nabyte w drodze licytacji.
 3. Prawo do zwrotu przysługuje niezależnie od formy płatności za zamówienie.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.


 

  Formularz do pobrania:
Formularz_odstapienia_od_umowy pobieranie


               
        

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu