Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

 1. NASZA FIRMA
 
 1. Sklep internetowy Electra, działający pod adresem: www.tradelectra.pl , prowadzony jest przez firmę: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kusocińskiego 16/1, posiadającą numer NIP: 8792090861 oraz numer REGON: 382152024, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od dnia 01.01.2019r., e-mail: sales@tradelectra.pl
 2. Firma Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak jest płatnikiem podatku dochodowego i zarejestrowana jest w II Urzędzie Skarbowym w Toruniu, jako podatnik podatku VAT oraz podatku VAT-UE, do każdego zamówienia wystawiany jest automatycznie paragon fiskalny lub, na życzenie, faktura VAT. Przy czym wszystkie dokumenty sprzedaży wysyłane są wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Sprzedaż dokonywana przez firmę Hurtownia TradElectra dokonywana jest za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.tradelectra.pl, aukcje Allegro oraz aukcje ebay lub za pośrednictwem Amazon lub za pośrednictwem innych portali sprzedażowych. W szczególnych przypadkach, po otrzymaniu potwierdzenia i zgody ze strony pracownika bądź właściciela Hurtowni TradElectra, nastąpić może sprzedaż osobista.
 4. Produkty sprzedawane przez Hurtownię TradElectra są fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancji producenta.
 5. Komunikacja na drodze sklep internetowy - klient następuje głównie na drodze mailowej. Taki kontakt jest preferowany przez sklep internetowy. Możliwy jest jednak także kontakt telefoniczny pod numerem +48505610212. Opłaty za połączenie telefoniczne odpowiadają standardowym opłatom operatora telefonii komórkowej, z usług którego korzysta wykonujący połączenie i są zgodne z cennikiem usług operatora , nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych kosztów naliczonych przez sklep internetowy.
 
 1. DEFINICJE
 
 1. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez firmą Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak od adresem www.tradelectra.pl
 2. Firma: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, Toruń 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1
 3. Hurtownia TradElectra: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, Toruń 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1
 4. Sklep: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, Toruń 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1
 5. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego
 6. Konsultant: pracownik Sklepu Internetowego, zajmujący się obsługą Klienta i doradztwem
 7. Konto Klienta: strona w Sklepie Internetowym, baza zawierająca dane Klienta, po zalogowaniu do której Klient może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię swoich dotychczasowych zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień a także ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować.
 8. Produkt: towar lub usługa oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem
 9. Regulamin: niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 10. Dowód sprzedaży: wystawiony przez Sklep Internetowy paragon fiskalny (domyślny dowód sprzedaży) lub faktura VAT (wystawiana na życzenie klienta, tylko po podaniu przez niego pełnych danych służących do wystawienia faktury VAT).
 11. Przelew tradycyjny: płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie
 12. Przelew elektroniczny: płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line
 13. 24h: 1 dzień roboczy
 14. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczone w godzinach od 8:00 do 18:00
 15. Czas realizacji zamówienia: czas w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie, zapakuje je i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy
 16. Przewoźnik: Firma zajmująca się dostawą zamówienia Klienta
 17. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz.271, z późn. zm)
 
 1. SPRZEDAŻ, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
 1. Hurtownia TradElectra prowadzi sprzedaż w Sklepie Internetowym, na aukcjach Allegro lub aukcjach e-bay oraz na innych portalach aukcyjnych i sprzedażowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Ze względu na bezpieczeństwo Klientów, sklep ma prawo nie zrealizować zamówień złożonych wyłącznie na podstawie rozmów telefonicznych, jeśli nie zostaną one potwierdzone przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub ich wysyłka nie zostanie przedpłacona.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie oznacza akceptację jego Regulaminu – zarówno poprzez stronę internetową, jak i na podstawie otrzymanych proform i ofert oraz poprzez email.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także ceny, stanowią podstawę do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacje o produktach udostępniane są w opisie poszczególnych produktów, a także w kartach poszczególnych produktów. Na życzenie klienta Sklep TradElectra może wysłać klientowi instrukcję obsługi lub kartę produktu na podany przez klienta adres e-mail.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym, na aukcjach Allegro i e-bay oraz pozostałych platformach sprzedażowych, a potwierdzenie jego przyjęcia przez Hurtownię TradElectra zachodzi na zasadach opisanych poniżej. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umowy (takich jak określenie warunków dostawy i sposobu płatności), potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. Hurtownia TradElectra ma prawo zwrócić się do Klienta o potwierdzenie zamówienia, szczególnie, choć nie wyłącznie, w przypadku zamówienia z formą płatności „przy odbiorze”.
 7. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym, wskazane jako ceny do zapłaty, są cenami brutto, podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Przy opisie każdego z Przedmiotów umieszczona jest także cena netto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient.
 8. Cena podawana przy Produkcie podczas zamówienia jest wiążąca podczas składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian. Wszystkie te zmiany nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wprowadzenia w/w zmian.
 9. Ceny dla poszczególnych Produktów są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom.
 10. W celu dokonania zakupów w Sklepie Klient może dokonać rejestracji, zakładając tym samym Konto Klienta lub złożyć zamówienie bez zakładania Konta Klienta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 11. Umieszczenie Produktów w koszyku nie jest równoznaczne z ich zakupem.
 12. Aby  zamówienie Klienta zostało uznane za prawidłowo złożone, zobowiązany on jest do:
 1. Wyboru zamawianych produktów
 2. Wyboru sposobu dostawy Produktów, a tym samym kosztów dostawy
 3. Podania wiarygodnych i prawdziwych danych dostawy (imienia i nazwiska i poprawnego adresu dostawy lub danych punktu odbioru)
 4. Podania prawidłowego i aktualnego adresu poczty internetowej, na który wysyłana będzie informacja i przyjęciu i realizowaniu Zamówienia
 5. Podania aktualnego i poprawnego numeru telefonu, przy czym dla odbiorów innych niż dostawa na konkretny adres (Paczkomaty Inpost, Orlen Paczka, Odbiór w punkcie, pick-up, automaty paczkowe) musi to być numer telefonu komórkowego, na który przesłany zostanie kod odbioru paczki.
 6. Podania wiarygodnych i prawdziwych danych do wystawienia faktury VAT, jeśli pragnie fakturę otrzymać (w przeciwnym wypadku automatycznie wystawiony zostanie paragon fiskalny).
 7. Wyboru sposobu płatności
 8. Dokonania płatności –jeśli nie wybrano płatności „przy odbiorze”.
 1. Przed potwierdzeniem dokonania zakupu przy użyciu przycisku „Zamawiam i kupuję”, klient zobowiązany jest do wyboru sposobu płatności oraz formy wysyłki. Przy czym różne formy wysyłki mogą, lecz nie muszą, mieć różne koszty.
 2. Naciskając na przycisk „Zamawiam i kupuję” klient zawiera umowę kupna ze Sklepem TradElectra, potwierdzając jednocześnie wybrane przez siebie koszty wysyłki oraz fakt, iż zna wartość kupowanych przez siebie przedmiotów oraz wartość całego zamówienia ( w tym koszty przesyłki).
 3. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i kupuję” oznacza zawarcie umowy kupna i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówienie oraz akceptację terminów realizacji zamówienia podanych przy poszczególnych produktach.
 4. Sklep Internetowy informuje Klienta o przyjęcia zamówienia i zawarciu umowy kupna poprzez wysłanie mailem potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta najpóźniej w ciągu 24h. Potwierdzenie wysyłane jest w formie maila zatytułowanego „Nowe zamówienie nr: …”. W mailu zawarte są wszystkie informacje dotyczące zamówienia. Klient zobowiązany jest sprawdzić ich zgodność z prawdą. Jeśli Klient nie otrzyma w ciągu 24h od momentu składania zamówienia maila informującego o złożeniu w Sklepie nowego zamówienia wraz z unikatowym numerem zamówienia, oznacza to, że najprawdopodobniej nie dopełnił wszystkich formalności i zamówienie do sklepu nie dotarło. Należy wtedy skontaktować się ze Sklepem w celu weryfikacji, lub złożyć zamówienie ponownie.
 5. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy przyjmowane są przez 24h, 7 dni w tygodniu, a realizowane są w dni robocze.
 6. Każde zamówienie ma indywidualny, unikalny numer, który nie może być powtórzony przy innym zamówieniu.
 7. Zamówienie musi zostać zrealizowane, a towar wydany kupującemu  niezwłocznie, zgodnie z podanymi dla poszczególnych towarów terminami, jednak nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu, przesyłając informację na ten temat na adres: sales@tradelectra.pl lub modyfikując swoje zamówienie w systemie (pod warunkiem posiadania Konta Klienta) jednak tylko gdy:
 1. Zamówienie nie zostało przekazane już do wysyłki przewoźnikowi – w żadnym wypadku
 2. Nie wystawiono już paragonu lub faktury VAT – chyba, że modyfikacja polega na dodaniu towaru lub zwiększenie kosztu transportu lub kiedy istnieje możliwość wystawienia kolejnego paragonu lub faktury VAT. Dokumenty sprzedaży wysyłane są elektronicznie (poprzez email). Sklep nie ma obowiązku dołączać dokumentów w formie papierowej. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie akceptację wysyłania dokumentów w formie elektronicznej.
Zmiany uznaje się za przyjęte tylko wtedy, kiedy Sklep Internetowy poinformuje Klienta o ich zaakceptowaniu.
Zmiany mogą nie zostać zaakceptowane  w przypadku, kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do faktu, iż dokonuje ich osoba, która faktycznie dokonała zamówienia i płatności lub, w przypadku płatności „za pobraniem”, będzie płatności dokonywać.
 1. W przypadku braku wszystkich bądź części Produktów zamówionych przez Klienta lub stwierdzeniu ich uszkodzenia, które czyni Produkt niepełnowartościowym, Sklep Internetowy informuje klienta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin ( w rozumieniu jednego dnia roboczego) od momentu złożenia zamówienia. Klient decyduje o dalszym sposobie postepowania, wybierając jedną z opcji:
 1. Częściowa realizacja zamówienia – Klient decyduje o otrzymaniu tylko dostępnych Produktów, zwalniając Sklep Internetowy z realizacji Produktów niedostępnych. W takim przypadku koszty wysyłki mogą, lecz nie muszą, zostać pomniejszone. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności za całe zamówienie, pieniądze zostają zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych. W przypadku płatności „za pobraniem” kwota pobrania zostaje odpowiednio pomniejszona.
 2. Anulowanie całego zamówienia – Klient decyduje o odstąpieniu od zakupu całości zamawianych produktów. W przypadku, gdy Klient dokonał już płatności za całe zamówienie, pieniądze zostają zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.
 3. Realizacja zamówienia w ratach – Klient decyduje o dostarczeniu mu dostępnej części zamówienia i ustala ze Sklepem Internetowym termin dostarczenia reszty zamówienia. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie. W tej sytuacji, w przypadku gdy klient dokonał zapłaty za zamówienie kwota nie jest zwracana i czeka na realizację pełnego zamówienia.
 4. Realizacji zamówienia w późniejszym, ustalonym terminie – Klient decyduje o dostarczeniu mu pełnego zamówienia, w momencie jego skompletowania. Lub wysyłki z kilku punktów dostawy w kilku paczkach. W tej sytuacji koszty przesyłki nie mogą ulec zmianie, niezależnie od ilości wysłanych paczek.
 1. Po przygotowania zamówienia przez Sklep Internetowy przekazywane jest ono firmie transportowej ze wskazaniem formy dostawy wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy informuje Klienta o przekazaniu zamówienia przewoźnikowi poprzez wysłanie informacji na ten temat na wskazany przez Klienta adres e-mail. Informację taką zamiast Sklepu może przekazać przewoźnik.
 
 1. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI
 
 1. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta i przygotowywane jest do wysyłki w czasie:
 1. Określonym w rubryce „czas wysyłki” dla każdego Przedmiotu (przy czym każde 24 godziny rozumiane są jako 1 dzień roboczy)
 2. Z reguły czas realizacji zamówienia to maksymalnie do 48 godzin (w rozumieniu 2 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia przez Klienta
 3. W przypadku towarów niedostępnych na magazynie lub tworzonych pod specjalne zamówienia, a także takich, które sprowadzane są na specjalne zamówienia Klienta – czas określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i każdorazowo przekazywany jest Klientowi do akceptacji
 1. Czas realizacji zamówienia dla zamówień opłacanych „z góry” (przelewem, on-line, BLIKiem lub kartą) liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Hurtowni TradElectra. Czas realizacji przesyłek „za pobraniem” liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 2. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłek przez firmy transportowe.
 3. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wg stawek i kosztów określonych przy Produktach i podczas potwierdzenia Zamówienia.
 4. Możliwe są dostawy poza granice RP, jednak koszty dostawy ustalone muszą być indywidualnie.
 5. Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem Firm Kurierskich lub Poczty Polskiej z wykorzystaniem następujących usług:
 1. Przesyłek kurierskich  (w tym także usługa pick-up)
 2. Przesyłek paczkomatowych
 3. Kurier Pocztex48
 4. Orlen Paczki
Sklep Internetowy nie realizuje wysyłek przesyłkami nierejestrowanymi.
Wszelkie inne formy transportu, takie jak np. dostawa za pośrednictwem innej firmy kurierskiej, możliwe są po uprzednim kontakcie ze Sklepem Internetowym i podlegają indywidualnej wycenie.
 1. Dostępne formy wysyłki oraz koszty wysyłki dla każdego Produktów określone są przy każdym Produkcie, w rubryce: „Koszt wysyłki”. Ostatecznie określone zostają po wskazaniu przez Klienta formy wysyłki i różnić się mogą w zależności od ilości i rodzaju produktów oraz od wybranego sposobu dostawy. Klient potwierdza koszty wysyłki potwierdzając całe Zamówienie.
 2. Koszty przesyłek wielkogabarytowych ustalane są indywidualnie.
 3. Koszty przesyłek powyżej 30kg ustalane są indywidualnie.
 4. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.
 5. Koszt wysyłki każdorazowo umieszczany jest na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako „Dostawa i pakowanie”, „Koszty wysyłki” lub „Transport”.
 6. Czas realizacji dostawy przez przewoźników określony jest na stronie tych przewoźników i może ulec zmianie w zależności od godziny nadania paczki oraz trudności w dostarczeniu przesyłki, zgodnie z regulaminem poszczególnych przewoźników. Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia wynikające z dostawy Zamówienia. Służy jednak pomocą w lokalizowaniu przesyłki poprzez podanie numeru nadania i w razie zaginięcia przesyłki – poprzez złożenie Reklamacji u przewoźnika.
 7. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań do prawidłowego i bezpiecznego zapakowania towaru. Nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu, jeśli przesyłka została prawidłowo zapakowana.
 8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie przed odebraniem jej od Przewoźnika. W przypadku, gdy uległo uszkodzeniu należy sporządzić protokół szkody dostarczany przez przewoźnika. W większości możliwe jest to już po odebraniu przesyłki od przewoźnika, często także online. Sklep Internetowy służy pomocą i wszelką potrzebną informacją w celu wypełnienia takich protokołów.
 
 1. FORMY PŁATNOŚCI
 
 1. Sklep Internetowy dopuszcza następujące formy płatności:
 1. Przelew na rachunek bankowy:
Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak
ul. Kusocińskiego 16/1
87-100 Toruń
BZWBK:  78 1090 1506 0000 0001 4157 5221
 
 1. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU
 2. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal
 3. Płatność on-line za pośrednictwem Blue Media (w tym płatności na konto i BLIK)
 4. Płatności kartą płatniczą lub kredytową
 5. Płatność za pobraniem, przy odbiorze towaru – płatność pobiera przewoźnik
 
 1. Dla zamówień poza terytorium RP dostępne są sposoby wymienione w pkt V.1 POZA płatnością przy odbiorze.
 
 1. OGRANICZENIA W REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 
 1. Sklep Internetowy Hurtowni TradElectra może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego – ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. Podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich
 2. Dopuścił się za pośrednictwem, lub przy użyciu Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Klientów
 3. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną za Sklep Internetowy uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadni korzystania z Internetu
 1. Sklep Internetowy realizuje zamówienia tylko na Produkty posiadane w ofercie.
 2. Zamówienia realizowane poza tereny UE mogą podlegać dodatkowym opłatom celnym, które nie wliczone są w cenę Produktu podaną na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy może odmówić wysyłki „za pobraniem” jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient jej nie odbierze lub jeśli nie odebrał przesyłki podczas poprzedniej wysyłki.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej „za pobraniem” przez Klienta ponosi on koszty wysyłki i zwrotu przesyłki do Sklepu Internetowego.
 5. Jeśli przesyłka wróciła do Sklepu Internetowego na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych teleadresowych, Klient ponosi koszty zwrotu i ponownej wysyłki towaru.
 6. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Klienta w terminie, co spowoduje zwrot przesyłki do Sklepu Internetowego, Klient ponosi koszty zwrotu przesyłki oraz ponownej wysyłki przesyłki. Przy czym jeśli zamówienie zostało przedpłacone, a klient nie chce ponownej wysyłki, zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty obu przesyłek.
 7. Sklep Internetowy nie realizuje Zamówień od Klientów, którzy nie zaakceptowali niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.tradelectra.pl w zakładce Regulamin lub-na życzenie –może zostać przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Jeśli Klient nie akceptuje warunków niniejszego Regulaminu nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy zastrzega prawo do nieodbierania żadnych przesyłek wysłanych do Sklepu za pobraniem.
 10. Aby serwis Sklepu Internetowego działał poprawnie system Klienta spełnić musi minimalne wymagania techniczne systemu teleinformatycznego wymaganego przy działaniu Sklepu:
 1. System operacyjny: Windows lub Linux
 2. Procesor: 1GHz
 3. RAM: 1GB
 4. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługującej rozdzielczość 1024x768
 5. Sterowanie: klawiatura, mysz
 6. Łącze internetowe
 7. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script
 1. Do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Klient posiadać musi aktywne i ważne konto internetowe.
 
 1. POLITYKA ZWROTÓW
 
 1. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy
Zgonie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Art. 7, Konsument, który zawarł umowę na odległość, na przykład poprzez zakup w Sklepie Internetowym, ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania Produktu.
Przy czym przez datę wydania Produktu rozumie się datę odebrania przesyłki przez Klienta lub jego przedstawiciela od kuriera, przewoźnika lub na Poczcie. Przy czym przy dostarczeniu wielu przedmiotów z jednego zamówienia partiami lub w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniej części zamówienia (ostatniego z produktów), a dla regularnego dostarczania produktów przez czas oznaczony- do objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy.

Zwroty nastąpić mogą jedynie przy spełnieniu poniższych warunków:
 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Klient musi wysłać oświadczenie, w którym informuje Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy, przy czym pismo musi być odesłane najpóźniej razem ze zwracanym Produktem. Oświadczenie musi być podpisane przez Klienta. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce „Zwroty”, jest również dołączone do maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
 2. O fakcie odstąpienia od umowy Klient poinformować może sklep także na drodze mailowej (sales@tradelectra.pl), jednak informacja mailowa zawierać musi także oświadczenie woli, tj. jasną informację, iż klient odstępuje od umowy.
 3. Odstępując od umowy  Klient może, lecz nie musi wykorzystać wzór oświadczenia zaproponowany przez Sklep. Formułując jednak własne oświadczenie, Klient jednoznacznie wskazać musi, iż odstępuje od umowy – czyli złożyć jednoznaczne oświadczenie woli.
 4. Towar musi zostać odesłany najpóźniej 14 dni od jego odebrania (od przewoźnika lub osobiście ze Sklepu Internetowego), przy czym odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone najpóźniej 14 dni od odebrania Produktu. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 5. Towar musi zostać odesłany do Sklepu przesyłką rejestrowaną.
 6. Klient musi odesłać Produkt na adres Sklepu Internetowego na swój koszt.
 7. Do przesyłki najepiej dołączyć dowód zakupu.
 8. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tj.  kompletny- wraz z całym dostarczonym osprzętem, nie nosząc śladów użytkowania, nie może być zniszczony. Dopuszcza się jedynie zmiany wynikające ze zwykłego zarządu rzeczy.
 9. Produkt musi zostać zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 10. Klient musi wskazać sposób zwrotu należności za Produkt podając na formularzu odstąpienia od umowy numer konta, na który należność ma być przekazana.

Zwrot należności za Produkt zostanie przekazany we wskazany przez Klienta sposób niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni. Przy czym zwrotowi podlega pełen koszt poniesiony przez Kupującego, z zastrzeżeniem jednak pkt.VII 1 d Regulaminu.

Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy kupującym jest konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Prawo zwrotu nie przysługuje spółkom, które dokonały zakupu na podstawie faktury VAT.
Zgodnie z Art.22 Ustawy Kodeks Cywilny „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

 
 1. Zwroty należy kierować na adres: Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń. Chyba, że Klient otrzyma od Sklepu Internetowego inny adres.
 2. Zwrotowi nie podlegają Produkty, które zostały stworzone lub zmodyfikowane specjalnie pod zamówienie Klienta lub zostały nabyte w drodze licytacji.
 3. Prawo do zwrotu przysługuje niezależnie od formy płatności za zamówienie.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. 
 1. GWARANCJE I REKLAMACJE
 
 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Hurtownię TradElectra są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta.
 2. Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży, chyba ze Producent określi inaczej.
 3. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.
 4. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Produktów pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej bezzwłocznie przy odbiorze, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (zgodnie z Art. 74 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r., Dz.U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn.zm). Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w usłudze przewozowej lub uszkodzenia, należy wypełnić formularz szkody dostarczony przez przewoźnika. Sklep Internetowy udostępni Klientowi wszelkich potrzebnych informacji i danych.
 5. W przypadku, gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub wadliwy ma on prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji lub rękojmi.
 6. Hurtownia TradElectra dołoży wszelkich starań, aby procedurę reklamacyjną przeprowadzić w sposób szybki i sprawny, a całą sytuację rozwiązać jak najszybciej.
 7. Rozpoczynając procedurę reklamacyjną klient musi poinformować sklep czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy gwarancji.
 8. Zrejestrowani klienci mają dostęp do modułu reklamacji. Pozostali klienci informują Sklep o chęci złożenia reklamacji drogą mailową, korzystając z formularza reklamacji, dostępnego w zakładce „Reklamacje” lub opisując reklamację w mailu skierowanym do sklepu.
 9. Przebieg procedury reklamacyjnej:
 1. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane na drodze pisemnej, pocztą lub poprzez sieć Internet (przy czym wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu jest już traktowane jako zachowanie formy pisemnej). Reklamacje zgłaszane wyłącznie telefonicznie nie będą rozważane, gdyż nie zostało dopełnione prawidłowe ich zgłoszenie.
 2. Klient rozpoczyna reklamację poprzez moduł reklamacji (w przypadku klientów zarejestrowanych) lub informuje Sklep Internetowy o wadliwości produktu poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: reklamacje@tradelectra.pl  (w przypadku klientów niezarejestrowanych) w postaci uzupełnionego formularza reklamacji, dostępnego w zakładce „Reklamacje” lub opisu reklamacji.
 3. Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów. Sprawdza jednocześnie czy wadliwe działanie produktu nie wynika wyłącznie z jego niewłaściwego uruchomienia lub użytkowania.
 4. W przypadku, gdy Konsultant wykluczy fakt niewłaściwego uruchomienia, zresetowania lub użytkowania przedmiotu informuje Klienta o rozpoczętej procedurze reklamacyjnej.
 5. Klient odsyła Produkt na adres Hurtownia TradElectra ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń (tel: 505610212)  (lub inny wskazany przez Konsultanta) na własny koszt. Sklep Internetowy nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie uznana, klientowi przysługuje zwrot kosztów nadania, z zastrzeżeniem jednak, że Sklep zwróci koszty jedynie do wartości najwyższych kosztów wysyłki dla danego przedmiotu wskazanych przy danym przedmiocie na stronie zakupu (przy czym brany pod uwagę jest wyłącznie koszt przesyłek przedpłaconych, nie dotyczy to kosztów przesyłki pobraniowej).
 6. Sklep, w sytuacji, kiedy produkt został uszkodzony w transporcie lub jego wada/uszkodzenie możliwe jest do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość bez udziału serwis może zorganizować odbiór przedmiotu na swój koszt od klienta. Musi to jednak nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku, gdy reklamacja okaże się jednak bezzasadna, klient pokryć będzie musiał koszty w/w przesyłki. Koszty przesyłki nie mogą przekroczyć kosztu przesyłki kurierskiej wskazanej dla danego przedmiotu na stronie sklepu. Zgodna na odebranie towaru przez podstawionego przez sklep kuriera oznacza jednocześnie akceptację kosztu.
 7. Sklep może zorganizować odbiór reklamowanego przedmiotu od klienta na swój koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu. Jednak w przypadku, gdy reklamacja okaże się jednak bezzasadna, klient pokryć będzie musiał koszty w/w przesyłki. Koszty przesyłki nie mogą przekroczyć kosztu przesyłki kurierskiej wskazanej dla danego przedmiotu na stronie sklepu. Zgodna na odebranie towaru przez podstawionego przez sklep kuriera oznacza jednocześnie akceptację kosztu.
 
 1. Adresem do wysyłki produktów reklamowanych jest adres serwisu  Sklepu internetowego, tj. Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń. Pracownik sklepu może wskazać, wyłącznie dla przyspieszenia procedury reklamacji, inny adres wysyłki (np. serwisu konkretnego producenta). Jeśli jednak nie wskaże takiego adresu, reklamowany produkt powinien być odesłany na adres Sklepu Internetowego.
 2. Produkt musi zostać odesłany  w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniem podczas transportu wraz z całym osprzętem, który Klient otrzymał wraz z towarem (np. okablowanie, sterowniki, instrukcje, groty…itd.). Gwarancji nie podlegają produkty, które nie zostały odesłane w całości lub z niepełnym osprzętem.
 3. Do Produktu dołączyć należy swoje dane kontaktowe, a także numer konta, na który zwrócone zostaną ewentualne koszty  oraz informację dotyczącą uszkodzenia lub wady produktu, a także wskazać numer zamówienia lub numer dowodu zakupu, Informację tę można wysłać osobno – na adres e-mail: sales@tradelectra.pl
 4. Klient musi wskazać jednoznacznie, czy składając reklamację korzysta z praw rękojmi czy gwarancji. Sklep zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta takiego zapytania, jeśli Klient nie określił się składając reklamację. Sklep zastrzega sobie prawo do wybrania rodzaju procedury reklamacyjnej w przypadku barku określenia jej przez klienta.
 5. Bieg terminu reklamacji rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego urządzenia oraz uzyskania informacji, czy klient korzysta z gwarancji czy rękojmi.
 6. Po otrzymaniu Produktu przez Sklep Internetowy podlega on sprawdzeniu.
 7. Sklep Internetowy musi ustosunkować się do Reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i informacji o korzystania z praw z tytułu rękojmi. W przypadku otrzymania produktu i uzyskania informacji, iż reklamacja opiera się o gwarancję, Sklep musi ustosunkować się do reklamacji w terminie podanym w gwarancji, jeśli jednak termin ten nie został w gwarancji określony –nie może on być dłuższy niż 14 dni. Przez ustosunkowanie rozumie się określenie, czy reklamacja została uznana. Informacja taka może zostać wysłana w formie mailowej lub poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki Pocztą Polską za datę rozpatrzenia reklamacji uznaje się datę nadania korespondencji w placówce Poczty Polskiej.
 8. Klient będzie informowany na bieżąco o statusie reklamacji.
 9. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sklep Internetowy na swój koszt odsyła Klientowi Produkt wolny od wad.
 10. W przypadku, gdy niemożliwa jest naprawa lub wymiana Produktu, Klient otrzyma zwrot wartości zakupu Produktu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie.
 11. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana towar może zostać odesłany na koszt Klienta za pobraniem, lub Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki przed wysyłką Produktu. Klient musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wysyłką. Sklep Internetowy może odesłać towar także na własny koszt. W tym przypadku klient nie musi być informowany przed wysyłką przedmiotu.
 12. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, a klient nie pokryje kosztów wysyłki Sklep dokona złomowania zareklamowanego towaru po 3 miesiącach od poinformowania klienta o nieuznaniu reklamacji.
 13. Klient musi zostać poinformowany o powodzie nieuznania reklamacji na drodze pisemnej, przy czym zachowaniem formy pisemnej jest także wysłanie informacji drogą mailową.
 14. Wszelkie koszty, które powinny zostać zwrócone klientowi, zostaną zwrócone tylko na konto podane w formularzu reklamacyjnym lub innym piśmie dołączonym do reklamowanego towaru lub wysłanym równolegle za pomocą sieci Internet, z wyraźnym wskazaniem, iż owej reklamacji dotyczą. Nie istnieje możliwość dokonania zwrotu tylko na podstawie informacji, iż pieniądze powinny zostać przelane na konto, z którego środki zostały przelane Sprzedającemu.
 1. Hurtownia TradElectra odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgonie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy poinformować o tym Sklep Internetowy niezwłocznie, wskazując na charakter niezgodności.
 2. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy Sklep Internetowy zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru.
 3. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady towaru spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją, a także za wady powstałe w wyniku uruchamiania, wykorzystywania lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.

 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Hurtowni TradElectra oraz ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy i zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak ich zgody na przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (dz.U. z 2002 Nr.101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do nich osób trzecich, a ich administratorem jest Hurtownia TradElectra Justyna Jątczak, Toruń 87-100, ul. Kusocińskiego 16/1
 5. Dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówienia i udostępnione jedynie podmiotom niezbędnym do realizacji zamówienia (t,j, np. serwis płatności On-line, serwis banku, Poczta Polska…) i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych Produktach i promocjach lub w celu wysyłki Newslettera.
 7. Klienci sklepu mają prawo do wglądu i modyfikowania swoich danych osobowych, a także do żądania ich usunięcia.
 8. Danie Klientów nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.


 
 1. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 
 1. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z póź.zm.) Klient, który kupuje sprzęt elektryczny i elektroniczny ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju, w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego sprzętu w sklepie, w którym dokonał zakupu.
 2. Chcąc skorzystać z tej możliwości Klient musi odesłać sprzęt na adres Hurtowni TradElectra, ul. Kusocińskiego 16/1, Toruń 87-100.
 3. Koszt przesyłki i opakowania pokrywa Klient.
 
 1. POLITYKA COOKIES
 
 1. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w swojej przeglądarce.
 2. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.tradelectra.pl.
 3. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep Internetowy:
 1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie
 2. Cookies trałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.tradelectra.pl
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 1. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie.
 2. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 
 1. Wyłączne przeznaczenie Produktów określone jest w ich instrukcjach obsługi. Hurtownia TradElectra w żadnym wypadku nie będzie odpowiadać wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania, przechowywania lub konserwowania Produktów, a także wynikłych z powodu nieprzestrzegania informacji zawartych w ich instrukcjach obsługi.
 2. Prezentowany katalog produktów, prezentacja zawartości Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a informacja o Produktach zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza, ze towary dostępne są w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Hurtownia TradElectra zastrzega prawo do zmiany lub wycofania asortymentu.
 4. Hurtownia TradElectra zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje na temat Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, w szczególności dane techniczne, są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada wszelkich starań, aby ich treść jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości, jednak ostatecznie odpowiada za nie producent. Wszelkie zmiany i korekty, o których Sklep się dowie, wprowadzane są niezwłocznie.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe na skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia umowy i realizacji zamówień powinny być rozwiązywane polubownie. Jeśli jest to niemożliwe Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla siedziby Hurtowni TradElectra.
 9. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: sales@tradelectra.pl

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!
 


 


 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu