KATEGORIE
Strona główna1 » Aktualności i Porady2 » zastowowanie i jak działa rekuperatot kopaktowy

zastowowanie i jak działa rekuperatot kopaktowy

Data dodania: 14-02-2018

Trochę nas nie było .. ale to znaczy ze pracowaliśmy nad czymś nowy.. i taką nowością jest wprowadzony do oferty rekuperator kompaktowy HRV100P. Potocznie nazywany rekuperatorem pokojowym lub ściennym.
Tyle się ostatnio słyszy o konieczności odzyskiwania ciepła i o tym, że domy muszą mieć mniejsze zapotrzebowanie na energie co wiąże się z koniecznością ograniczenia strat ciepła i wprowadzaniem zmian w budownictwie i między innymi konieczności montażu rekuperatora.

rekuperator HRV100p awenta

 

Jak to z naszą oferta bywa zawsze oferujemy towar godny zaufania tak i w tym przypadku nasz rekuperator wyróżnia się z konkurencji głownie tym, że wymiennik ciepła z którego jest zbudowany HRV100 jest wykonany z aluminium a nie jak w konkurencji ceramiczny. Co nam daje szybszą
akumulację ciepła - poprawia skuteczność wentylacji przy niezmienionej efektywności (czasy pomiędzy
zmianami kierunku przepływu mogą być krótsze).
• Na powierzchniach aluminiowych, namnażanie się niepożądanych bakterii i grzybów jest znacznie mniejsze
niż na chropowatych powierzchniach ceramicznych. Aluminium nie chłonie również wilgoci, co jest korzystne
dla jakości nawiewanego powietrza oraz bezpieczniejsze dla trwałości wymiennika, ponieważ w skrajnych
warunkach wilgotny wymiennik w ujemnych temperaturach może ulec skruszeniu. Ta zaleta aluminium jest
szczególnie ważna w naszej strefie klimatycznej.

Ale od początku...

Zastosowanie rekuperator kompaktowy HRV100p jest przeznaczony do  wentylacji  pomieszczenia z odzyskiem ciepła.
 Posiada on wydajny  kumulacyjny aluminiowy wymiennik ciepła, którego zadaniem jest gromadzenie i oddawanie (rekuperacja) energii cieplnej w procesie wywiewu i nawiewu powietrza z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany.
W trakcie pracy wywiewu-wyciągania powietrza z pomieszczenia wymiennik  gromadzi ciepło  żeby następnie nim ogrzać powietrze wciągane do pomieszczenia podczas drugiego cyklu nawiewu.  W ten sposób rekuperator ogranicza straty cieplne w pomieszczeniu.

Co oprócz aluminiowego wymiennika wyróżnia go na tle konkurencji?
• Obniżona energochłonność wentylatora do poziomu 1,5 W przy pierwszym biegu.
• Uniwersalny i bardzo prosty montaż z zastosowaniem zasilania 230 V (obecne konstrukcje komplikuje układ
12V z transformatorem).
•Sterowanie odbywa się z pilota dzięki temu  układ sterowania  jest uproszczony – ograniczona ilość przewodów.
•Zastosowanie  odzysku  ciepła  w  sytuacjach  kiedy  nie  jest  możliwe  doprowadzenie  kanałów  wentylacyjnych  
centralnych rekuperatorów  (remonty, pomieszczenia niższych kondygnacji).
•HRV100p daje możliwość korzystania z zalet wentylacji mechanicznej przy niewielkiej ingerencji w konstrukcję
budynku.
•Prosta  instalacja  w  ścianie  bez  kanałów  powietrznych  –  nadaje  się  dla  potrzeb  modernizacji,  jak  również  
nowego budownictwa.
• Możliwy  odzysk  ciepła  przy  wentylowaniu  wyłącznie  jednego  pomieszczenia.  Standardowo  stosowane  są  
wentylatory wyciągowe, które w okresie zimy usuwają ciepłe powietrze na zewnątrz i mogą generować wyższe
koszty ogrzewania pomieszczenia. HRV100 obniża koszty ogrzewania o 1/3.
• Cichy, energooszczędny wentylator.


rekuperator pokojowy pracuje w dwóch trybach: wywiewu i nawiewu. Każdy z trybów może działać z dwiema prędkościami:

    1 - wolny wywiew - wolny nawiew
    2 - szybki wywiew - szybki nawiew

Czas trwania każdego z trybów wynosi 60 sekund. Zmiana biegu odbywa się za pomocą dwubiegowego włącznika. Zmiana biegu pracy wbudowanego wentylatora odbywa się poprzez przełączenie za pomocą pilota.
 System składa się z elementów będących integralnymi częściami, a jego właściwe działanie możliwe jest

wyłącznie w konfiguracji oferowanej przez producenta (Rys.1). W skład wchodzą:
1) Dwubiegowy wentylator nawiewno-wywiewny 230V
2) Aluminiowy akumulacyjny wymiennik ciepła
3) Teleskopowy odcinek kanału wentylacyjnego regulowany w zakresie 260 – 405 mm
4) Zakończenie kanału wentylacyjnego
5) Pilot do zdalnego sterowania pracą rekuperatora

    Pobór mocy od 1,5W na I biegu do  2W na I biegu
    Wydajność 35m3/h na I biegu i 50m3/h na II biegu
    Klasa ochrony IPx4
    Produkt: Polski
    Gwarancja 2 lata

Sterowanie odbywa się za pomocą pilota  dostępne funkcje (włącz/wyłącz, I tryb pracy , II tryb pracy)

    Produkt jest zgodny z dyrektywami Europejskimi:Dyrektywą nisko-napięciową LVD 2006/95/WE,Dyrektywą Kompatybilności EMC 2004/108/WE,
    Dyrektywą EMF, Dyrektywą RoHS II 2011/65/UE. Urządzenia przeznaczone są do pracy w temperaturze powietrza pomieszczenia mieszkalnego do 40 °C.

Jak się steruje jego praca?

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej ale może być też sterowane z pilota i tutaj rola użytkownika ogranicza się do włączenia/wyłączenia  i w zależności od potrzeb do wybrania trybu pracy szybki/wolny

alt
alt
1 - wentylator nawiewno-wywiewny
2 - maskownica wentylatora
3 - wkręt mocujący pokrywę komory zasilania
4 - pokrywa komory zasilania
5 - zaślepki maskujące wkręty mocujące wentylator
6 - dotyczy wersji bezpilota-łańcuszek pociągany służący do przełączania pomiędzy I-szym a II-gim biegiem wentylatora w
7 - teleskopowy kanał wentylacyjny umożliwiający łatwe dostosowanie do grubości ściany pomieszczenia
8 - aluminiowy akumulacyjny wymiennik ciepła
9 - filtr powietrza
10 - zewnętrzne zakończenie kanału wentylacyjnego
11 - zaślepki maskujące wkręty
alt
 
Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej