KATEGORIE
Strona główna1 » Zwroty regulamin promocji Nieudane Prezenty

Zwroty regulamin promocji Nieudane Prezenty

                      
 
REGULAMIN PROMOCJI
„WYDŁUŻONY TERMIN ZWROTU NIETRAFIONYCH PREZENTÓW GWIAZDKOWYCH”
 
alt

 

 


REGULAMIN PROMOCJI

„WYDŁUŻONY TERMIN ZWROTU NIETRAFIONYCH PREZENTÓW GWIAZDKOWYCH”

 

 

 1. INFORMACJE  OGÓLNE
 1. Promocja „Wydłużony termin zwrotu nietrafionych prezentów gwiazdkowych” , zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Hurtownię TradElectra Agnieszka Bieńka, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kusocińskiego 16/1, posiadającą nr NIP: 879-21-01-808, zwaną dalej „Organizatorem Promocji” lub „Sklepem”.
 2. Hurtownia TradElectra jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji , w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 i przetwarza je na potrzeby niniejszej Promocji, w jej zakresie i celu.
 3. Uczestnikom promocji, a więc klientom, którzy dokonaniu zakupu w Sklepie tradelctra.pl i chcieliby zwrócić go po okresie dłuższym, niż ustawowy, tj do 15.01.2019r.,  przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia lub zaprzestania przetwarzania.
 4. Szczegółowe informacje na temat Polityki Bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Polityka Prywatności i zgodnie z nimi Organizator Promocji postępować będzie także w przypadku tej Promocji.

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Przedmiot promocji
 1. Promocja polega na przedłużeniu terminu zwrotu zakupionego w sklepie tradelctra.pl towaru do dnia 15.01.2019r.. Oznacza to, iż Klient, który zakupił towar w wyznaczonym promocją okresie ma możliwość zwrotu tego towaru do dnia 15.01.2019r (przy czym dzień 15.01.2019r. nie musi być dniem odesłania towaru, jest jednak najpóźniejszym dniem pisemnej chęci zgłoszenia wzięcia udziału w promocji), nawet jeśli termin ten przypada w okresie dłuższym, niż ustawowy termin odstąpienia od umowy zakupu. Promocja opiera się na poniżej przedstawionych warunkach.

 

 1. Termin trwania promocji i daty zakupów, które Promocja obejmuje:
 1. Promocja trwa do 15.01.2019r. włącznie, co oznacza, iż do tego dnia włącznie można w formie pisemnej poinformować o chęci zwrotu zakupionego towaru.
 2. Wydłużonemu zwrotowi na zasadzie Promocji podlegają jedynie towary zakupione w okresie od 24.11.2018-24.12.2018r.

 

 1. Uczestnicy Promocji:
 1. Uczestnikami Promocji mogą być tylko konsumenci, a więc osoby fizyczne, które nie dokonały zakupu w oparciu o fakturę VAT,  lecz dokonały zakupu na paragon.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Promocji:

Aby uczestniczyć w promocji  spełnić należy łącznie WSZYSTKIE poniższe warunki:

 1. Należy zakupić towar jako konsument, a więc osoba fizyczna, nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli nie dokonać zakupu na fakturę VAT.
 2. Należy dokonać zakupu towar w okresie czasu od 24.11.2018-24.12.2018r.
 3. Zamówienie musi być dokonane poprzez formularz zamówienia na stronie www.tradelectra.pl (z rejestracją konta lub bez), tj. poprzez wrzucenie do koszyka wybranych produktów, a następnie sfinalizowanie zamówienia. Promocja nie obejmuje zamówień wysłanych mailem, z pominięciem formularza zamówień na stronie www.tradelectra .pl ani zamówień dokonanych telefonicznie
 4. Należy zgłosić Organizatorowi Promocji chęć zwrotu towaru w formie pisemnej (wysłanie maila stanowi już zachowanie formy pisemnej) do 15.01.2019r.

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: sales@tradelectra.pl, lub listownie: Hurtownia TradElectra Agnieszka Bieńka, ul. Kusocińskiego 16/1, 87-100 Toruń.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. Uczestnictwo w Promocji wymaga formy pisemnej

 1. Na pisemnym zgłoszeniu odstąpienia od umowy należy podać hasło promocji „Zwrot prezentów 2018”. Hasło musi być umieszczone w formie pisemnej na dokumencie stanowiącym odstąpienie od umowy.
 2. Towar zwracany w ramach promocji musi być nieużytkowany, nie może nosić żadnych śladów użytkowania (nawet wynikających ze zwykłego zarządu), a jago opakowanie musi być nienaruszone.
 3. Towar należy odesłać na własny koszt na wskazany przez organizatora adres, przy czym zwrotowi podlegają wyłącznie koszty towaru a nie koszty przesyłki.

 

Przy czym PROMOCJA JEST CAŁKOWICIE NIEZALEŻNA OD USTAWOWEGO PRAWA KONSUMENTA DO ZWROTU TOWARU w ciągu 14 dni.

Jeśli zgłoszenie chęci zwrotu towaru nastąpiło do 14 dni włącznie od daty otrzymania przedmiotu:, traktowane będzie jak standardowe odstąpienie od umowy zakupu i obowiązują wtedy zasady ogólne dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, zawarte w zakładce : ZWROTY na stronie www.tradelectra.pl

 

Jeśli zgłoszenie chęci zwrotu towaru nastąpiło po okresie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu, należy przyjąć, że Klient chce skorzystać z promocji, a w tym przypadku musi on spełnić poniższe warunki:

 • Klient stający się w tym momencie Uczestnikiem promocji musi zgłosić pisemnie (w formie mailowej lub listownej) Organizatorowi Promocji chęć dokonania zwrotu towaru w ramach Promocji. Zgłoszenia takiego dokonać można z wykorzystaniem załączonego do Regulaminu Formularza, lub bez jego wykorzystania.
 • Zwrot towaru nastąpić może dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody na zwrot przez Organizatora Promocji (przy czym za dotrzymanie formy pisemnej uznaje się wysłanie wiadomości e-mail)
 • Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Nawet wynikających ze zwykłego zarządu rzeczy –zakłada się bowiem, że, jako nietrafiony prezent,  nie był on użytkowany.
 • Towar zwrócony być musi w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu
 • Odesłanie towaru w ramach Promocji następuje na koszt Klienta, Uczestnika Promocji.
 • Na wskazane przez Klienta, Uczestnika Promocji konto Organizator Promocji zwraca jedynie wartość towaru. Poniesione koszty przesyłek w żadną ze stron nie podlegają zwrotowi
 • Uczestnik promocji musi spełnić ŁĄCZNIE warunki ujęte w pkt 4 a-g niniejszego Regulaminu

 

 1. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROMOCJI
 1. Uczestnikami Promocji nie mogą być jednostki inne, niż konsumenci
 2. Promocja nie dotyczy programatorów. Oznacza to, że wydłużony termin zwrotu towaru nie dotyczy programatorów mechanicznych i elektrycznych sprzedawanych przez Organizatora Promocji. Produkty te nie mogą być zwrócone na w/w zasadach. Podlegają one jedynie zwrotom z tytułu odstąpienia od umowy (zakładka ZWROTY) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez konsumenta.
 3. Promocja nie obejmuje zwrotów kosztów przesyłek.
 4. Towar w ramach Promocji nie może zostać odesłany do momentu wyrażenia zgody przez Organizatora Promocji.
 5. Towar w ramach promocji musi być zwrócony na koszt Uczestnika Promocji. Organizator promocji nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do niedokonania zwrotu należności po okresie zwrotu dłuższym, niż ustawowe 14 dni, jeśli zwrócony przedmiot nosić będzie oznaki użytkowania, odesłany będzie w nieoryginalnym opakowaniu lub będzie uszkodzony. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru do Klienta na jego koszt.
 7. Promocja obejmuje jedynie zakupy, dokonane na stronie www.tradelectra.pl. Promocji nie podlegają zakupy dokonane za pośrednictwem portalu Allegro, zakupy telefoniczne ani zakupy dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.tradelectra.pl, w zakładce ZWROTY oraz, na życzenie, może zostać przesłana drogą mailową.
 2. Do niniejszego Regulaminu dołączony jest Formularz Zwrotu.
 3. Wszelkie Reklamacje związane z niniejszą Promocją zgłaszać należy na adres: sales@tradelectra.pl
 4. Uczestnictwo w niniejszej Promocji nie wyklucza uczestnictwa w innych Promocjach, chyba, że warunki, które należy spełnić wykluczają się.
 5. Wszelkie błędy semantyczne, literowe czy logiczne niniejszego Regulaminu nie zwalniają Uczestnika promocji do spełnienia łącznie wszystkich warunków zawartych w pkt. 4 a-g, aby móc skorzystać z promocji. Konieczność spełnienia łącznie warunków opisanych w pkt 4 a-g niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięciu działu w Promocji.

 

 
Regulamin do pobrania

Formularz zwrotu do pobrania
Przejdź do strony głównej